Thủ thuật 365

Chia sẻ thủ thuật hay

Windows 10

Script loại bỏ “rác” cho Windows 10

script loai bo rac cho windows 10 - Script loại bỏ "rác" cho Windows 10

Như tên gọi, script này giúp bạn “giành lại Win 10”. Nó sẽ loại bỏ “rác”, bloatware (phần mềm không cần thiết, chiếm dung lượng máy), tinh chỉnh lại các tùy chọn theo dõi người dùng,…  Chạy xong nhớ khởi động lại máy! https://gist.github.com/alirobe/7f3b34ad89a159e6daa1  P/S: Chỉ là một Gist, không phải repo trên Github mà […]

Thủ thuật © 2021 Liên hệ