Thủ thuật 365

Chia sẻ thủ thuật hay

văn bản

Kiểm tra chính tả tiếng Việt khi soạn văn bản trong word

Cách bật chế độ kiểm tra chính tả tiếng Việt khi soạn thảo văn bản trong word tương đối đơn giản. – Bước 1: Download (tải về) file Vietnamese.dic – Bước 2: Run -> %USERPROFILE%AppDataRoamingMicrosoftUproof và bỏ file vừa tải vào thư mục này – Bước 3: mở Word -> File -> Options -> Proofing – Bước […]

Thủ thuật © 2021 Liên hệ