Thủ thuật 365

Chia sẻ thủ thuật hay

upload ảnh

Chia sẻ code upload ảnh qua server Imgur

Hqua mình ms kiếm đc code upload ảnh qua server Imgur, và mình hướng dẫn luônDemo: https://hypnguyen.xyz/imgurB1: Các bạn up code lên hostB2: truy cập trang web https://api.imgur.com/oauth2/addclient để tạo appPhần Application website (optional) các bạn nhập đường dẫn tới link uploadPhần Authorization callback URL các bạn nhập domain vàoNhập emailXác nhận capcha và bấm […]

Thủ thuật © 2021 Liên hệ