Thủ thuật 365

Chia sẻ thủ thuật hay

torrent

Cách thay đổi thư mục tải về mặc định trên các trình duyệt thông dụng

Nhiều bạn không biết thay đổi thư mục tải về mặc định trên các trình duyệt thông dụng như chrome, firefox, cốc cốc. Sau đây là hướng dẫn dành cho bạn. Thư mục tải về mặc định của các trình duyệt web  thường được đặt cùng với ổ đĩa C của Windows. Vì vậy mỗi khi […]

Thủ thuật © 2021 Liên hệ