Thủ thuật 365

Chia sẻ thủ thuật hay

mật khẩu

Cách xóa mật khẩu (password) đã lưu trên các trình duyệt thông dụng

Nhiều người sử dụng chức năng lưu lại mật khẩu đăng nhập trên các trình duyệt web nhưng lại không biết cách xóa mật khẩu (password) đã lưu như thế nào.  Chức năng tự động lưu mật khẩu (password) này thường được tự động bật. Vì vậy các bạn thường không để ý. Và có những […]

Thủ thuật © 2021 Liên hệ