Thủ thuật 365

Chia sẻ thủ thuật hay

host

Hướng dẫn trỏ tên miền ở domain.com về host

Domain.com thường có những khuyến mại rất rẻ khi mua tên miền ở đây. Tuy nhiên việc trỏ tên miền ở domain về host lại không hề dễ dàng. Với bài viết sau đây, các bạn có thể trỏ tên miền với Domain.com, Mydomain.com, Netfirms.com, Dotster.com, Bigrock… Để bắt đầu, bạn hãy truy cập vào trang […]

Thủ thuật © 2021 Liên hệ