Thủ thuật 365

Chia sẻ thủ thuật hay

drive

Chia sẻ code google script để upload lên drive

Hôm nay Thuthuat365.com chia sẻ code này sưu tầm từ stackoverflow, giao diện phần upload giống google drive để tiện sử dụng. Trên mạng thấy chia sẻ khá nhiều rồi nhưng đa phần chưa upload được nhiều file cùng lúc, cũng như hiển thị progress bar. Hướng dẫn chạy:Vào link: https://script.google.com/d/1BSxJxNdIb1eowCfBOHJ0GOS26bO3CPlDfxwQnRfiqFZoBKMC0lCP2kNx/edit?usp=sharing Chọn tạo bản sao, […]

Thủ thuật © 2021 Liên hệ