Thủ thuật 365

Chia sẻ thủ thuật hay

Lệnh tìm file theo ngày tháng, loại file, tệp tin nhanh chóng trên Windows 7/8/10

Thủ thuật 365 chia sẻ với các bạn cách tìm file theo ngày tháng, loại file, tệp tin nhanh chóng trên Windows 7/8/10 bằng các lệnh sẵn có.

CÁC LỆNH VÀ CÚ PHÁP CƠ BẢN CỦA TÌM KIẾM FILE TRÊN WINDOWS 7,8,10
– Kind: Chỉ định loại file muốn kiếm như tài liệu, thư mục, hình ảnh, lịch, phải bằng tiếng anh: Video, doc, images.
– Datecreated: Tìm kiếm những được tạo ra trong khoảng thời gian lựa chọn.
– Datemodified: Tìm theo thời gian file bị chỉnh sửa, có thể chọn khoảng thời gian “từ ngày” … “đến ngày” bằng cách giữ phím Shift và chọn các thời điểm cần tìm.
– Datetaken: Tìm các tập tin ảnh theo ngày được chọn.
– Name: Tên file muốn tìm kiếm.
– Type: Tìm theo phần mở rộng xác định như .jpg, .bmp, .pdf, .docx, và .mp3.
– Tags: Tìm kiếm tập tin theo các thẻ siêu dữ liệu đi kèm bên trong.
– Size: Tìm theo dung lượng của file. Cú pháp có thể tùy chỉnh phạm vi của kích cỡ giống kiểu – Datemodified. ví dụ: size:=10mb..50mb.
– Length: Tìm theo độ dài của các file nhạc hoặc video.
– Authors: Tìm theo tên tác giả của tập tin với một số loại tệp tin có author như văn bản và hình ảnh, âm thanh…
Sử Dụng Kết Hợp Các Lệnh Tìm Kiếm Tệp Tin Nhanh Chóng Trên Windows
Với cách tìm kiếm đã được nêu ở trên, bạn có thể bổ sung thêm một số câu lệnh như ở dưới đây để tìm kiếm tệp tin theo thông tin một cách cụ thể hơn, việc sử dụng kết hợp các lệnh sẽ cho ra kết quả theo ý muốn của bạn.
kind:photo datetaken:11/12/2016 : Tìm các ảnh được chụp vào ngày 11/12/2016.
kind:doc datecreated:11/12/2016 : Tìm các file .doc được tạo vào ngày 11/12/2016.
kind:video datemodified:11/12/2016 : Tìm các video được sử đổi vào ngày 11/12/2016.
ext:doc author:j2vteam (tên tác giả): Thay j2vteam bằng tên tác giả sẽ tìm được các file của người đó.
kind:music artist:j2vteam (tên ca sĩ): Thay j2vteam bằng tên của ca sĩ, nhóm nhạc bạn muốn tìm file.
Updated: 30/10/2021 — 14:10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thủ thuật © 2021 Liên hệ