Thủ thuật 365

Chia sẻ thủ thuật hay

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập

Hầu hết các hệ điều hành và  DNS trên máy khách sẽ tự động lưu trữ địa chỉ IP và các kết quả DNS khác. Cache DNS sẽ  làm tăng tốc độ truy cập vào 1 tên miền đã truy cập lần đầu do không cần cần phân giải lại DNS
Một số trường hợp khi truy cập vào website không được hoặc đã thay đổi DNS của tên miền  nhưng vẫn không truy cập được thì là do bị cache DNS.
Bài nãy sẽ hướng dẫn các bạn xóa cache DNS trên máy tính (hay thiết bị truy cập) của mình.

Hệ điều hành Microsoft Windows

Windows 10

– Chọn vào biểu tượng Windows (góc trái , dưới màn hình), và kích chọn Command Prompt (Admin).
flush dns windows 10 step 2 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập
– Cửa số Command Prompt hiện hện, gõ lệnh ipconfig /flushdns để xóa cache DNS trên máy tính.
flush dns windows 10 step 4 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập
– Thông báo thành công như hoàn tất (hình dưới), bạn có thể tắt cửa số command prompt đi.
flush dns windows 10 step 5 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập

Windows Vista / Windows 7

– Chọn biểu tượng Windows trên màn hình.

flush dns windows vista 7 step 1 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập

– Chọn thư mục Accessories (như hình)

flush dns windows vista 7 step 2 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập

– Kích vào Command Prompt để mở prompt

flush dns windows vista 7 step 3 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập

– Gõ lệnh ipconfig /flushdns để xóa cache DNS trên máy tính mình.

flush dns windows vista 7 step 5 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập

– Thông báo thành công như hoàn tất (hình dưới), bạn có thể tắt cửa số command prompt đi.

flush dns windows vista 7 step 6 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập

Hệ điều hành Apple OS X

Các bước thao tác để xóa cache DNS trên MacOS như sau:
– Mở Terminal trong phần Utilities hoặc tìm kiếm chương trình Terminal trên MacOS  để mở ra
v4 900px Open a Terminal Window in Mac Step 4 Version 3 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập
– Gõ lệnh sudo killall -HUP mDNSResponder vào trong cửa số Terminal để xóa cache DNS trên máy.

Xóa cache DNS trên Google

Trường hợp các bạn dùng cặp DNS của Google 8.8.8.8 và 8.8.4.4 trên card mạng của mình sử dụng để phân giải DNS
2019 06 24 8 58 21 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập
2019 06 24 8 44 24 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập
Các bạn cần phải thao tác thêm là xóa cache dns ở trên các máy chủ của Google như sau:
+ Mục Domain name: Nhập tên miền cần xóa cache
+ Mục RR type: Loại record cần xóa cache, thông thường là record A
2019 06 24 8 43 581 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập
– Bấm chọn I’m not robot và chọn Flush cache. (Thông báo flush cache thành công như hình dưới).
2019 06 24 8 50 47 - Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập
Sau khi xóa flush dns của Google, bạn cần thực hiện lại thao tác xóa cache trên máy tính theo hướng dẫn phí trên.
Updated: 30/10/2021 — 14:09

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thủ thuật © 2021 Liên hệ